24. maaliskuuta 2024

Faktan ja fiktion nelikenttä

Käytämme faktan ja fiktion käsitteitä viittamaan yhtäältä sisältöön (tosi-epätosi) ja toisaalta muotoon (esim. kaunokirjallisuus-tietokirjallisuus). Olen käyttänyt pian kahdenkymmenen vuoden ajan faktan ja fiktion nelikenttää, joka havainnollistaa tekstien suhdetta faktaan ja fiktioon sekä muodon että sisällön näkökulmista.

Nelikenttää voi käyttää työkaluna, se on kehittyvä ja muuttuva. Tämä versio on julkaistu kirjassa Tietokirjallisuuden lajit ja rajat (Gaudeamus, 2023)

Kentän vasemmassa alanurkassa ovat tekstit, jotka sisältävät merkittävästi tarkistettuja tosiasioita ja jotka julkaistaan faktan lajityypissä. Esimerkkeinä on uutissähke ja luonnontieteellinen tutkimusraportti. Esimerkit ovat toki kovin laajat ja yleistävät, mutta palvelevat tässä kohtaa tarkoitusta.

Vastaavasti kentän oikeassa ylänurkassa on fantasia; tekstit, jotka sisältävät oleellisesti kuviteltua sisältöä ja jotka julkaistaan fiktiona. Vasemmassa alanurkassa ja oikeassa ylänurkassa vallitsee siis tavallaan harmonia.

Faktan ja toden kentässä on esimerkkinä myös historiantutkimus. Tilalla voisi olla joku toinenkin tieteenala. Olennaista tässä on, että tiede on luonteeltaan uudistuvaa ja itseään korjaavaa. Tiede on totta toistaiseksi. Kun uusi tieto kumoaa vanhan, vanha tieto siirtyy sisällöllisen epätoden puolelle, mutta se ei muutu muodoltaan fiktioksi.

Kentän yläosaan olen valinnut esimerkeiksi eläinfaabelit, joita käytettiin myöhäiskeskiajalla valtaapitävien kritisoinnin keinona. Eksplisiittinen kritiikki olisi ollut hengenvaarallista, mutta kun tunnetut henkilöt naamioitiin eläinhahmoiksi, pystyttiin viittaamaan kiertoteitse todellisuuteen.

Elänfaabeleiden alla on realistinen romaani, jolla oli 1900-luvulla poikkeuksellisen vahva asema suomalaisen kirjallisuuden kentällä. Väinö Linnat ja Laila Hietamiehet luettiin tarkalla silmällä ja totuudellisuuden vaatimuksella; vaikka hahmot olivat sepitettyjä, historian vaiheiden ja toimintaympäristöjen piti olla uskollisia reaalimaailmalle. Siksi realistinen romaani kurkistaa epistemologisen toden puolelle. Se on myös fiktion oikeus: fiktio voi sisältää referentiaalista sisältöä kärsimättä siitä. 

Toisaalta reaalimaailmassa voi syntyä kärsimystä, jos fiktio käyttää todellisuutta liikaa hyväkseen. Moni muistanee tapauksen, jossa Riikka Ala-Harjan sisko koki, että Ala-Harja oli käyttänyt hyväksi siskon perheen traagisia kokemuksia. Autofiktio on näinä aikoina suosittu laji, jonka etiikka nousee aika ajoin keskusteluun. Miltä tuntuu olla hahmo esimerkiksi puolisonsa kirjoittamassa autofiktiivisessä romaanissa? Mikä kaikki on kirjailijalle oikeutettua materiaalia, missä menee hyväksikäytön raja? 

Fiktion lajityyppi voi olla kirjoittajalle turva. Pohjalla voi olla tosielämään perustuva tarina, ja kertomuksen julkaiseminen kaunokirjallisuutena tietokirjallisuuden sijaan vapauttaa kirjoittajan täyttämään aukkoja mielikuvituksellaan ja kertomaan esimerkiksi asioita, jotka voisivat tuntua toden kontekstissa häpeällisiltä.

Jos fiktion lajityypissä julkaistussa tekstissä on faktuaalista sisältöä, fiktio ei kontaminoidu. Mutta toisin päin: jos faktan lajityypissä julkaistu ja faktaksi väitetty teksti sisältää keksittyjä, ei-referentiaalisia asioita, teksti siirtyy armotta epätoden puolelle, nelikentän oikeaan alakulmaan. Siellä ovat myös valeuutiset: disinformaatio ja misinformaatio, jonka massa vain kasvaa digitaalisessa maailmassamme.

Kentässä on jäljellä vielä narratiivinen journalismi. Se elää ja muuttuu ajassa, mutta sen perustavana ideana on kertoa tosimaailman tapahtumista hyödyntäen kaunokirjallisuudelle tyypilisiä kerronnan keinoja. Asetelmassa on lähtökohtainen jännite: kaunokirjalliset tekniikat houkuttelevat kirjoittajaa ylittämään valtuutensa. Siksi narratiivinen journalismi on vaativaa. Kirjoittajan on osattava yhdistää kaksi erilakista lajia siten, että kertomus on sekä esteettisesti ehyt että sisällöllisesti validi. Lukija on pidettävä kartalla, hänelle on annettava jokaisessa tekstissä riittävät työkalut, jotta hän voi asemoida tekstin sisällön ja muodon akseleilla.

23. maaliskuuta 2024

Matti Kuusela ja faktan ja fiktion suhde

 Aamulehti päätyi poistamaan 551 toimittaja Matti Kuuselan kirjoittamaa juttua verkosta, kun lehdestä vuonna 2020 eläkkeelle jäänyt Kuusela tunnusti tuoreessa omaelämäkerrassaan keksineensä tapahtumia juttuihinsa. Lisäksi Aamulehti teki muokkauksia kolmeen juttuun, jotka jätettiin verkkoon.

Kuusela hämmentyi ratkaisusta. Hän ihmetteli Ylen videolla, kuuliko Aamulehden johto vasta nyt tarinallisesta journalismista ja featuresta. Kuusela kertoo käyttäneensä fiktiota ehkä seitsemässä jutussa ja uskoo lukijoiden erottaneen keksityt kohdat tosista.

Vuonna 1956 syntyneen Kuuselan ura venyy monelle vuosikymmenelle. Journalismin standardit ovat muuttuneet tänä aikana huomattavasti. Tekstien tyylillinen variaatio oli 1980- ja 1990-luvuilla huomattavasti laajempaa, ja tulkinnan vastuuta jätettiin enemmän lukijalle. Esimerkiksi Helsingin Sanomien Kuukausiliitteessä työskennellyt Esa Kero kirjoitti monitulkintaisia, reippaasti fiktion puolelle kurkistelevia tekstejä. Ei silloinkaan tosin ihan villissä lännessä eletty. Esimerkiksi eräs plagioinnista kiinni jäänyt tähtitoimittaja siirrettiin kaikessa hiljaisuudessa muihin tehtäviin.

Kuusela-tapauksessa kysyvin katse kohdistuukin Aamulehden toimintaan. Miksi lehdessä reagoitiin vasta Kuuselan omaelämäkerrassa tekemiin tunnustuksiin? Hän oli kertonut toimintatavoistaan haastatteluissa aiemminkin, ja on vaikea kuvitella, ettei Aamulehden toimituksen johdossa olisi tiedetty, miten Kuusela työskentelee. Päälliköiden olisi pitänyt huomata, että Kuuselan journalistiset standardit olivat jääneet 1900‑luvulle.

Kuuselan voi sijoittaa ns. sankaritoimittajien jatkumoon. Historian varrella on noussut esiin toimittajahahmoja, jotka ovat saaneet erivapauksia. Ensimmäisiä oli Matti Jämsä, jolla oli kiistämätön rooli sodanjälkeisen Suomen hengennostatuksessa. Jämsällä oli niin suuri vaikutus Apu-lehden menestykseen, että Apu päätyi lopulta maksamaan Jämsälle elinikäisen palkan riippumatta siitä, kirjoittiko hän edes juttuja.

Matti Kuuselan näkemys feature-kirjoittajan vapauksista on tämänhetkisessä tilanteessa äärimmäisen ongelmallinen. Kun informaatiovaikuttaminen kukoistaa, yhteiskunta polarisoituu ja yleisön luottamus mediaa ja muita tiedollisia auktoriteetteja kohtaan rapautuu, journalismin pitäisi pysyä kirkkaasti totuuden puolella. Ei ole ihme, että toimittajat ovat vihaisia ja pettyneitä. Kuusela kaivaa maata journalismin uskottavuuden jalkojen alta, eikä siihen olisi varaa.

Toisaalta voi olla aiheellista pohtia, mitä lukutaidolle tapahtuu, jos meitä ei enää haasteta kompleksisilla teksteillä. Koulussa ei vaadita laajojen tekstien lukemista, lehtijuttujen pituudet rajataan kategorisesti ja journalismi on mahdollisimman selkeää ja yksitulkintaista.

Mutta, ja tämä on se olennainen asia, kompleksinenkaan teksti ei saa johtaa lukijaa harhaan. Lukijalle on annettava riittävästi vihjeitä, jotta hän voi päätellä lukemansa totuusarvon. Jos koirat tai autot alkavat lehtijutussa puhua, lukija pystyy päättelemään, ettei näin ole todellisuudessa tapahtunut. Mutta todellisten ihmisten haastatteluja ei voi keksiä kertomatta lukijalle, että kyse on fabrikoinnista. Muuten voi käydä esimerkiksi niin, että runoilija Eeva-Liisa Mannerin keksitty haastattelu päätyy totena Mannerin elämäkertaan, kuten tässä on tapahtunut.

Referentiaalisuudella tarkoitetaan sitä, että kerrotulla asialla on vastine todellisuudessa. Fiktio voi olla referentiaalista, mutta sen ei tarvitse. Fiktiivinen tarina voidaan sijoittaa todelliseen ympäristöön, eikä se heikennä fiktion laatua. (Ongelmia tosin saattaa syntyä, jos fiktiossa käytettyjä toden elementtejä ei etäännytetä tarpeeksi, kuten Perno Mega City -kirjan tapauksessa.)

Faktan lajityyppiä sen sijaan rasittaa referentiaalisuuden vaatimus. Jos kuvataan keskustelu, sen täytyy olla tapahtunut. Jos tästä vaatimuksesta livetään yhdessäkin kohdassa, käytännössä koko teksti lakkaa olemasta faktaa. Hinta on kova, mutta journalismin on etsittävä totuutta, väsymättä.

Faktan ja fiktion nelikenttä (Lassila-Merisalo, 2005). Nelikentästä lisää täällä: https://lukujuttu.blogspot.com/2024/03/faktan-ja-fiktion-nelikentta.html

16. huhtikuuta 2020

Tarinallinen journalismi -kirja tulossa syksyllä

Jos olenkin ollut bloggaajana viime aikoina laiskanpuoleinen, kunnostaudun sen sijaan pidemmän kirjoittamisen puolella: Vastapaino kustantaa kirjani Tarinallinen journalismi, joka julkaistaan elokuussa 2020.

Kirja koostuu kolmesta osasta:
 1. Opas: konkreettinen, kannustava opas tarinallisen journalismin kirjoittamiseen
 2. Kriittinen katsaus: teoriapainotteinen tähdennys faktan ja fiktion rajanteon tärkeydestä ja tarinankerronnan sudenkuopista
 3. Lukemisto: kolme aiemmin julkaistua kertovaa lehtijuttua analysoituina. (Tässä on mukana herkkupala: sain Esa Kerolta oikeudet julkaista uudelleen hänen Bangkok-juttunsa! Kerohan on pitänyt kaikki oikeudet itsellään.)
Toivon kirjani kuluvan toimittajien ja toimittajaopiskelijoiden käsissä, mutta uskon siitä olevan iloa kaikille kirjoittajille, esimerkiksi sukututkijoille ja oman elämäntarinansa laatijoille.


13. joulukuuta 2019

Hilse ja 40 muuta punk-lehteä

"Hilse oli valistuneiden arvausten mukaan yksi maailman laajalevikkisimmistä punkfanzineista ja kiistatta Suomen legendaarisin musiikki- ja alakulttuurilehti", todetaan Liken sivuilla.

Hilseen, virallisen äänen kannattajan (sic!), perusti hämeenlinnalainen Miettinen. Lehti ilmestyi vuosina 19771980. Selasin Hilseen numeroita aikanaan Kansalliskirjastossa, kun tein väitöskirjaani. Kirjasinpa käsin vahakantiseen vihkooni kaikki 40 Miettisen numerossa 1/1980 tunnistamaa ja tunnustamaa pienlehteä. Muistuuko mieleen? Itse synnyin liian myöhään muistaakseni. Paitsi legendaarisen Pahkasian tietenkin, joka ilmestyi vuoteen 2000 ja julkaisi vielä 2015 nelikymppisjuhlanumeron.
 • Aivopesu
 • Anti-Anti
 • Bollock Magazine
 • Elinvoima
 • Hakkelus
 • Hurma
 • Häly
 • Hämy
 • Ime pilluva
 • Joukkohauta
 • Kellarin portaat
 • Kiertotie
 • Klooni
 • Lehti
 • Lintu
 • Maanalainen kaitaelokuva
 • Nakki
 • Nuuka nautinto
 • Nysä
 • Pahkasika
 • Puikko
 • Punk-shanoma
 • Pylly
 • Pöhö
 • Rock-a-billy rebel
 • Sladdi
 • Taidetta
 • Tapio P
 • Tilt-Zeitung
 • Toisinajattelevat
 • Trilli
 • Täh?
 • Törky
 • Ulo
 • Varjo
 • Vatkain ja Aabell
 • Vesa
 • Äiti
 • Ärjy 

30. elokuuta 2018

Oikea lähdekritiikki suojelee lähdettä itseäänNuori Voima julkaisi toissapäivänä jutun Kun kirjailija katoaa.
"Marja Kyllösen kolmas romaani sai kustantajalta rukkaset ja on odottanut julkaisuaan toistakymmentä vuotta. Kirjailijalle uran katkeaminen on kipeä ja häpeällinen kokemus."
Aihe on vaikea ja vaiettu: häpeä ja epäonnistuminen ovat yksinäisiä tunteita. Marja Kyllönen oli rohkea antaessaan haastattelun. Muut kysytyt olivat kieltäytyneet.

Olen suuri tabujen rikkomisen puolustaja ja vaikeista asioista kertomisen puolestapuhuja, mutta tämä juttu on ongelmallinen, koska siitä puuttuu normaali journalistinen lähdekritiikki. Haastateltava saa puhua paljon: pitkiä sitaatteja, avoimiksi jääviä ajatuksia. Toimittaja jättää ison osan työstään tekemättä ja tekee haastateltavalle karhunpalveluksen tyytyessään toistamaan tämän puhetta.

Jo jutun alku vie hämmentäville raiteille: nuori kirjailijanalku pyysi äitiään katsomaan laittomasti sairaalan tietokannasta, onko kaupungissa muita samanikäisiä ja -nimisiä. Teksti ei anna varmuutta sille, tekikö äiti näin vai ei, mutta toimittajan olisi yhtä kaikki pitänyt ymmärtää jättää tämä sinänsä dramaturgisesti herkullinen yksityiskohta kertomatta.

Problemaattisimmillaan kerronta on, kun kolmannen teoksen käsikirjoitus on lähtenyt luottokustannustoimittajan eläköidyttyä kustantajalle.
”Vastauskirjeessä todettiin, että tekstissä on paljon hyvää, mutta myös paljon sellaista, joka ei toimi. Kirjeen pohjavire oli kuitenkin se, että he eivät jaksa ruveta höyläämään tätä kirjaksi asti minun kanssani.”
Sitaatista ei itse asiassa käy ilmi, saiko kirjailija hylkäyksen vai ei: haastateltavahan tulkitsee kirjeen pohjavirettä. Kustantamon toimintaa kritisoidaan jatkossakin, mutta lukijan mieleen on kylvetty epäilys: onko lähde luotettava? Onko kirjeen tulkinta häpeän tunteen värittämä?

(Omalla 13 vuotta kestäneellä tutkimusurallani luin oman nippuni käsikirjoitusten ja akatemiahakemusten hylkäyskirjeitä, ja totta totisesti demonisoin niiden kirjoittajat päässäni moneen kertaan. Tietenkin loukatun luenta on värittynyt.)

Lukijan epäily olisi voitu estää huolellisella toimitustyöllä.

Toimittaja kyseenalaistaa haastateltavan kerran, ihmetellessään, miksi tämä ei lähettänyt käsikirjoitustaan mihinkään toiseen kustantamoon. Surullinen vastaus tukee haastateltavan hylätyksi tulemisen kokemusta, mutta jättää toivomaan, että tämä juttuprojekti olisi haudattu siinä vaiheessa, kun muita haastateltavia ei löytynyt.

Nyt yksi kirjailija joutuu tikunnokkaan, pikkutarkan luennan kohteeksi, vaikka sormen pitäisi osoittaa toimittajan työhön. Journalistisen lähdekritiikin tehtävänä on suojella myös lähdettä itseään.

Tätä on käytetty myös käänteisesti: Nyt-liitteen klassikkojuttu Poikamiesilta Sir Vilin seurassa (jota olen käsitellyt täällä) perustuu juuri täyteen lähdekritiikin puuttumiseen, ja siinä sen teho piileekin; koko juttu kääntyy lopulta päähenkilöä itseään vastaan. Se oli sen jutun tarkoitus. Tässä tuoreessa jutussa on valitettavasti samaa efektiä, varmasti toimittajan ja lehden sitä tarkoittamatta.